Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η Σχολή Προπονητών της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, Γ’ κατηγορίας θα λειτουργήσει στην Αθήνα από 01/09/2017 έως 30/09/2018 σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση:

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/157176/9092/1815/1415/03-05-2017, (ΦΕΚ 1622/Β/11-05-2017).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων σπουδαστών είναι αποκλειστικά το διάστημα από 01/09/2017 έως 10/10/2017. Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί ή να αποσταλεί, εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας, συμπληρωμένη με όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στην παρακάτω Ταχυδρομική Διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

(Κτήριο Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας)

Περισσότερες πληροφορίες:

Βασίλης Παπαδόπουλος, τηλ. 6947/523646

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ