Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: Μιχάλης Καλούμενος

ΜΕΛΗ: Σάκης Μπαρμπής, Χρήστος Μπούσιος, Νίκος Ντίρλης, Μιχάλης Πρεβενιός, Γιάννης Συμεωνίδης.