Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΚΑΚΙ

ΈΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΚΑΚΙ:  Χρήστος Πιλάλης

ΜΕΛΗ: Γιώργος Γεωργόπουλος, Μαρία Ευαγγελίου, Δημήτρης Ράμμος, Αναστάσης Τζούμπας, Ιγνάτιος Φιλιππούσης.