Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΈΦΟΡΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Παναγιώτης Σκλαβούνος

ΜΕΛΗ: Λιμβέρης Αγγελάκης, Έφη Ανδρικοπούλου, Γιώργος Γεωργόπουλος, Βασίλης Γεωργακόπουλος, Δημήτρης Σιαμίδης, Γιάννης Σπυρακόπουλος, Γαβριήλ Χαντάτ.