Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α/Α ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ
0ο 1947 Μουζίνα Κλειώ
1ο 1978 Φουρίκη Άρτεμις
2ο 1979 Φουρίκη Άρτεμις
3ο 1980 Φουρίκη Άρτεμις
4ο 1981 Πετράκη Μαρία
5ο 1982 Νίκα Αικατερίνη
6ο 1983 Νίκα Αικατερίνη
7ο 1984 Κόντου Ευαγγελία
8ο 1985 Κόντου Ευαγγελία
9ο 1986 Κασιούρα Ευφροσύνη / Μπότσαρη Άννα Μ.
10ο 1987 Κόντου Ευαγγελία
11ο 1988 Μπότσαρη Άννα Μαρία
12ο 1989 Πετράκη Μαρία
13ο 1990 Μακροπούλου Μαρίνα
14ο 1991 Γιαϊτζή Ασπασία
15ο 1992 Κόντου Ευαγγελία
16ο 1993 Πετράκη Μαρία
17ο 1994 Μακροπούλου Μαρίνα
18ο 1995 Φαχιρίδου Αικατερίνη
19ο 1996 Μακροπούλου Μαρίνα
20ο 1997 Μπότσαρη Άννα Μαρία
21ο 1998 Μακροπούλου Μαρίνα
22ο 1999 Μακροπούλου Μαρίνα
23ο 2000 Κουβάτσου Μαρία
24ο 2001 Μπότσαρη Άννα Μαρία
25ο 2002 Μπότσαρη Άννα Μαρία
26ο 2003 Φαχιρίδου Αικατερίνη
27ο 2004 Μακροπούλου Μαρίνα
28ο 2005 Φαχιρίδου Αικατερίνη
29ο 2006 Μπότσαρη Άννα Μαρία
30ο 2007 Μακροπούλου Μαρίνα
31ο 2008 Μπότσαρη Άννα Μαρία
32ο 2009 Παπαδοπούλου Βέρα
33ο 2010 Μπότσαρη Άννα Μαρία
34ο 2011 Μακροπούλου Μαρίνα