Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Κ.08)

Α/Α ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
1ο 2004 Τζουγανάκης Παντελής
2ο 2005 Παπαδόπουλος Γεώργιος
3ο 2006 Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτιος
4ο 2007 Παπαδόπουλος Αργύριος
5ο 2008 Αλεξάκης Γεώργιος
6ο 2009 Ιωαννίδης Ευγένιος
7ο 2010 Καρούσος-Θεοδωράκης Νικόλαος
8ο 2011 Κατοπόδης Δημήτριος
9ο 2012 Πατρελάκης Ευάγγελος