Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Η ΕΣΟ ανακοινώνει την έγκριση της αίτησης μεταγραφής του ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ (ΑΓΜ 6036) από τον ΣΟ ΡΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» στη ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ.