Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Η ΕΣΟ ανακοινώνει την έγκριση της αίτησης μεταγραφής του ΜΗΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΓΜ 24269) από τον ΣΟ ΙΤΕΑΣ «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΜΕ ΦΤΕΡΑ ΑΓΓΕΛΟΥ» στον  ΑΓΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ..