Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Η ΕΣΟ ανακοινώνει την έγκριση της αίτησης μεταγραφής του ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΑΓΜ 30544) από τον ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΦΓΤ ΚΑΒΑΛΑΣ στο  «ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ» ΚΑΒΑΛΑΣ..