Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Η ΕΣΟ ανακοινώνει την έγκριση της αίτησης μεταγραφής της ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑΣ (ΑΓΜ 48263) από την Ένωση Σκακιστών Αιγιαλείας στον ΑΣΟ Αιγίου.