Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ANTI CHEATING

Η ΕΣΟ, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του ΔΣ (συνεδρίαση 4/2/2017) δημοσιεύει προς συζήτηση σχέδιο Κανονισμών για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση Υποβοήθησης Σκακιστών (Κανονισμοί Anti Cheating) για ενημέρωση των σωματείων, των σκακιστών και σκακιστριών.

Τυχόν παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην αρμόδια επιτροπή της ΕΣΟ «Ευ Αγωνίζεσθαι» το αργότερο μέχρι 5 Μαρτίου 2017.

Πρόεδρος:  Μιχάλης Καλούμενος, e-mail: michalis@cinephos.gr

Γραμματέας: Μιχάλης Πρεβενιός, e-mail: mprevenios@gmail.com

Για να δείτε το σχέδιο των κανονισμών πατήστε εδώ.