Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Η ΕΣΟ ανακοινώνει την έγκριση της αίτησης μεταγραφής της ΠΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗΣ (ΑΓΜ  40849) από την Σκακιστική Ανάπτυξη Μεταμόρφωσης στον ΣΟ Στρατηγική Υπεροχή Κηφισιάς.