Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

Η ΕΣΟ ανακοινώνει την έγκριση των αιτήσεων μεταγραφής των:

  1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ (ΑΓΜ 43796) από ΑΣ Πέρα Θεσσαλονίκης στον ΑΜΟ «Ο Γαλαξίας»
  1. ΜΟΣΧΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓΜ 23162) από ΣΑΚ «Δελασάλ» στον ΑΣΟ Πολυγύρου