Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ (Κ.16)

Α/Α ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
1ο 1981 Γρίβας Ευστράτιος
2ο 1984 Γκαϊδατζής Σωτήριος
3ο 1985 Γκαϊδατζής Σωτήριος
4ο 1986 Μουτούσης Κωνσταντίνος
5ο 1987 Μουτούσης Κωνσταντίνος
6ο 1988 Μαστροκούκος Γεώργιος – Τζερμιαδιανός Α.
7ο 1989 Ζυγούρης Χρήστος
8ο 1990 Τζούμπας Αναστάσιος
9ο 1991 Παπαϊωάννου Ιωάννης
10ο 1992 Παπαϊωάννου Ιωάννης
11ο 1993 Μπανίκας Χριστόδουλος
12ο 1994 Στεφανόπουλος Ορέστης
13ο 1995 Χαλκιάς Στυλιανός
14ο 1996 Καπνίσης Σπυρίδων
15ο 1997 Χαλκιάς Αλέξιος
16ο 1998 Μαστροβασίλης Δημήτριος
17ο 1999 Παναγιωτόπουλος Ορέστης
18ο 2000 Καδιλτζόγλου Πασχάλης
19ο 2001 Δαλακλής Γεώργιος
20ο 2002 Πατσουράκης Άγγελος
21ο 2003 Παπαδόπουλος Ιωάννης
22ο 2004 Σανδαλάκης Άγγελος
23ο 2005 Φραγκάκης Ευστράτιος
24ο 2006 Παυλίδης Αναστάσιος
25ο 2007 Σισμάνης Άγγελος
26ο 2008 Αγγελής Νικόλαος
27ο 2009 Σκουλάκης Χαράλαμπος
28ο 2010 Κοσμάς-Λέκκας Δημήτριος
29ο 2011 Παπασημακόπουλος Αλέξανδρος
30ο 2012 Σταθόπουλος Ιωάννης