Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Κ.12)

Α/Α ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
1ο 1990 Μπανίκας Χριστόδουλος
2ο 1991 Δόρφανης Ιλαρίων
3ο 1993 Καπνίσης Σπυρίδων
4ο 1994 Μαστροβασίλης Δημήτριος
5ο 1996 Κονιός Γεώργιος
6ο 1997 Ναξάκης Θεόδωρος
7ο 1998 Ναξάκης Θεόδωρος
8ο 1999 Παπαδόπουλος Ιωάννης
9ο 2000 Παπαδόπουλος Ιωάννης
10ο 2001 Φραγκάκης Ευστράτιος
11ο 2002 Ίσκος Αλέξανδρος
12ο 2003 Παυλίδης Αναστάσιος
13ο 2004 Γαλόπουλος Νικόλαος
14ο 2005 Παυλίδης Αντώνιος
15ο 2006 Σκουλάκης Χαράλαμπος
16ο 2007 Τζουγανάκης Παντελής
17ο 2008 Τζουγανάκης Παντελής
18ο 2009 Παπαδόπουλος Γεώργιος
19ο 2010 Τσίρος Φραγκίσκος-Βλάσσιος
20ο 2011 Θεοδώρου Νικόλαος
21ο 2012 Θεοδώρου Νικόλαος