Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α/Α ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
0ο 1934 Παπαντωνίου Δημήτριος
0ο 1935 Φρυγανάς Σταύρος
0ο 1947 Μικρουλέας Μάριος
0ο 1948 Μυλωνάς Χρήστος
1ο 1949 Μαστιχιάδης Φώτιος
2ο 1950 Παρλιάρος Δημήτριος
3ο 1951 Γαϊτανάρος Γεώργιος
4ο 1952 Γαϊτανάρος Γεώργιος
5ο 1953 Γαϊτανάρος Γεώργιος
6ο 1954 Παρλιάρος Δημήτριος
7ο 1956 Σιαπέρας Τριαντάφυλλος
8ο 1957 Παναγόπουλος Παναγιώτης
9ο 1958 Συγγελάκης Χαράλαμπος
10ο 1959 Άγγος Αλέξανδρος
11ο 1960 Αναστασόπουλος Αναστάσιος
12ο 1961 Αναστασόπουλος Αναστάσιος
13ο 1962 Κόκκορης Χρήστος
14ο 1963 Χατζιώτης Κωνσταντίνος
15ο 1964 Παϊδούσης Αριστείδης
16ο 1965 Βυζαντιάδης Λάζαρος
17ο 1966 Βυζαντιάδης Λάζαρος
18ο 1967 Αναστασόπουλος Αναστάσιος
19ο 1969 Κόκκορης Χρήστος
20ο 1970 Κόκκορης Χρήστος
21ο 1971 Μακρόπουλος Γεώργιος
22ο 1972 Σιαπέρας Τριαντάφυλλος
23ο 1973 Μακρόπουλος Γεώργιος
24ο 1974 Γρηγορίου Μιλτιάδης
25ο 1975 Μακρόπουλος Γεώργιος
26ο 1976 Μπαλάσκας Παναγιώτης
27ο 1977 Μακρόπουλος Γεώργιος
28ο 1978 Μακρόπουλος Γεώργιος
29ο 1979 Μπαλάσκας Παναγιώτης
30ο 1980 Μακρόπουλος Γεώργιος
31ο 1981 Σκέμπρης Σπυρίδων
32ο 1982 Σκαλκώτας Νικόλαος
33ο 1983 Γρίβας Ευστράτιος
34ο 1984 Σκέμπρης Σπυρίδων
35ο 1985 Μακρόπουλος Γεώργιος
36ο 1986 Κοτρωνιάς Βασίλειος
37ο 1987 Κοτρωνιάς Βασίλειος
38ο 1988 Κοτρωνιάς Βασίλειος
39ο 1989 Σκέμπρης Σπυρίδων
40ο 1990 Κοτρωνιάς Βασίλειος
41ο 1991 Κοτρωνιάς Βασίλειος
42ο 1992 Κοτρωνιάς Βασίλειος
43ο 1993 Σκέμπρης Σπυρίδων
44ο 1994 Κοτρωνιάς Βασίλειος
45ο 1995 Νικολαϊδης Ιωάννης
46ο 1996 Γρίβας Ευστράτιος
47ο 1997 Παπαϊωάννου Ιωάννης
48ο 1998 Παπαϊωάννου Ιωάννης
49ο 1999 Παπαϊωάννου Ιωάννης
50ο 2000 Μπανίκας Χριστόδουλος
51ο 2001 Μπανίκας Χριστόδουλος
52ο 2002 Μπανίκας Χριστόδουλος
53ο 2003 Μπανίκας Χριστόδουλος
54ο 2004 Μπανίκας Χριστόδουλος
55ο 2005 Μπανίκας Χριστόδουλος
56ο 2006 Κοτρωνιάς Βασίλειος
57ο 2007 Παπαδόπουλος Ιωάννης
58ο 2008 Μπανίκας Χριστόδουλος
59ο 2009 Μπανίκας Χριστόδουλος
60ο 2010 Κοτρωνιάς Βασίλειος
61ο 2011 Παυλίδης Αντώνιος
62o 2012 Παυλίδης Αντώνιος
63o 2013 Μαλικέντζος Σωτήριος
64ο 2014 Κοτρωνιάς Βασίλειος
65ο 2015 Μαστροβασίλης Αθανάσιος
66ο 2016 Παυλίδης Αντώνιος
67ο 2017 Νικολαϊδης Ιωάνης