Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ

Α/Α ΕΤΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1ο 1995 ΑΜΟ «Ο Γαλαξίας» Θεσσαλονίκης
2ο 1996 ΑΜΟ «Ο Γαλαξίας» Θεσσαλονίκης
3ο 1997 Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης
4ο 1998 Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης