Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

17-07-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

 

Αθήνα, 12.07.2013

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

1. Διαβάστηκαν και επικυρώθηκαν τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ της 23.03.2013.

 

2. Το ΔΣ επέλεξε να μην εφεσιβάλει την υπ΄ αριθ.1530/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δέχθηκε το διατακτικό της και ο κ. Δημήτρης Παυλίδης, υποψήφιος του Συνδυασμού «Νέα Σκακιστική Κίνηση – Μέτωπο Συνεργασίας» αντικαθιστά στο ΔΣ τον κ. Αργύρη Κυθαρίδη, υποψήφιο του Συνδυασμού «Σκακιστική Συνεργασία – Κίνηση Zugzwang».

 

3. Προκηρύχθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας με θέμα τον προϋπολογισμό του 2014 για την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 15.00΄ στα γραφεία της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση μη απαρτίας η ΓΣ θα επαναληφθεί το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013 στις 11.00΄ στον ίδιο τόπο.

 

4. Εγκρίθηκαν τα αιτήματα εγγραφής των παρακάτω σωματείων στη δύναμη της ΕΣΟ: α. Σκακιστικός Όμιλος Κάτω ΄Ασσου Κορινθίας, β. Σκακιστικός Όμιλος Στρατηγική Υπεροχή Κηφισιάς, γ. Σκακιστικός Σύλλογος Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

 

5. Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Εγγραφών – Μεταγραφών, οι παρακάτω αιτήσεις μεταγραφής από αδρανή σωματεία:       α. Γιαννούλη Εριθέλης από ΕΣ Αργολίδας στον ΣΣ Περσέας ΄Αργους,  β. Μπαλόγλου Γεώργιου – Αντώνιου από Ένωση Ηράκλειο Τυφών στον ΕΠΑΣ Πεύκης Αριστοτέλης,  γ. Παπαδάκη Σταυρούλας από ΟΑ Χανίων 2000 στον ΣΟ Ρόδου «Ιππότης», δ. Παπαδιανάκη Μάριου, Μπίλα Βικτωρίας, Τσιριγγάνου Χρήστου, Τσιριγγάνου Αθανάσιου από ΑΣ Νέστος Χρυσούπολης στον ΓΑΣ Ηρακλής Ποταμουδίων Καβάλας.

 

6. Εγκρίθηκαν οι προτάσεις των σωματείων των αντίστοιχων περιοχών για τη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής της ΤΕΣΣ Αιγαίου και της ΤΕΣΣ Ανατ. Στερεάς, ως εξής:

 

ΤΕΣΣ Αιγαίου: Πρόεδρος Παναγιώτης Φρεντζάς (κατά πλειοψηφία),  Αντιπρόεδρος Κοσμάς Κέφαλος, Γραμματέας Πέτρος Καψωμενάκης, Ταμίας Γιώργος Πρίντεζης, Μέλη Παναγιώτης Κουλιανός, Ιωάννης Ρούσος, Κώστας Χαλιορής.

 

ΤΕΣΣ Ανατ. Στερεάς: Πρόεδρος ο κ. Χρήστος Κρυονερίτης, Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, Ταμίας Γιώργος Συκαράς, Μέλος Γιώργος Οικονόμου.  Το ΔΣ δεν ενέκρινε τον ορισμό της κας Άννας Παυλίδου για τους εξής λόγους:

 

Το σωματείο Σκακιστική Ακαδημία Χαλκίδος «Παλαμήδης ο Ευβοεύς» ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει απαντήσει σε σχετικές επιστολές της ΕΣΟ, αναφορικά με στοιχεία που του έχουν ζητηθεί από τον περασμένο Αύγουστο.  Συγκεκριμένα, θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην ΕΣΟ:

α. πότε έγιναν οι τελευταίες αρχαιρεσίες στο σωματείο.

β. απόσπασμα πρακτικού συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα και απόσπασμα πρακτικών για τυχόν επανασυγκροτήσεις του ΔΣ, από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να επικοινωνούν με την ΕΣΟ, όπως και με άλλους συναρμόδιους φορείς για λογαριασμό του σωματείου.

 

Συνεπώς, και σύμφωνα με το άρθρο 1.33 του Διοικητικού Κανονισμού, μέχρι να γνωστοποιηθούν στην Ομοσπονδία τα προαναφερθέντα στοιχεία από το σωματείο Σκακ. Ακαδ. Χαλκίδος, εκκρεμεί η αποδοχή από το ΔΣ της ΕΣΟ της ιδιότητας της κας ΄Αννας Παυλίδου ως εκπροσώπου του εν λόγω σωματείου και κατ΄ επέκταση ως μέλους της Διοικούσας Επιτροπής της ΤΕΣΣΑΣ.

 

7. Εγκρίθηκε το αίτημα του Κωνσταντίνου Μαρκίδη για εγγραφή του στο μητρώο προπονητών της ΕΣΟ.

 

8. Σε σχετική Εξώδικο Διαμαρτυρία – Πρόσκληση – Δήλωση του σωματείου ΣΟ Λαμίας για τη χορήγηση αντιγράφων και πλήθος οικονομικών και λοιπών στοιχείων, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η απάντηση προς το σωματείο να είναι:

 

α. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας είναι προσβάσιμα και «ανοιχτά» σε κάθε έναν που έχει έννομο συμφέρον και είναι νόμιμος εκπρόσωπος σωματείου, όπως άλλωστε «ανοιχτές» είναι και οι συνεδριάσεις του ΔΣ της ΕΣΟ.  Το ίδιο ισχύει και για τα πρακτικά των ΓΣ της Ομοσπονδίας.

 

Με πρώτη ευκαιρία μπορούν να προσέλθουν οι νόμιμοι εκπρόσωποί του στα γραφεία της Ομοσπονδίας και να ζητήσουν από τους αρμόδιους υπαλλήλους να τους επιδείξουν από τα τηρούμενα βιβλία πρακτικών ότι επιθυμούν για ενημέρωσή τους.  Το ίδιο ισχύει και για το ιδιωτικό συμφωνητικό που αφορά τα σχολικά πρωταθλήματα του έτους 2013.

 

β. Τα αιτούμενα οικονομικά στοιχεία για τη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων του 2011, έχουν συμπεριληφθεί στον οικονομικό απολογισμό του έτους 2011, έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα και δημοσιευθεί κατά νόμον » .

 

9. Το ΔΣ ενημερώθηκε και συζήτησε το έγγραφο της ΓΓΑ αριθ. 14928/07.06.2013, με το οποίο διαβιβάζεται επιστολή του Γ. Τσουνή και ζητείται η άποψη της ΕΣΟ στα αναφερόμενα θέματα. Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία αρχικά να ζητηθεί εξωδίκως από τον κ. Γ. Τσουνή να ανακαλέσει εντός 10 ημερών από την επίδοση του εξωδίκου. Παράλληλα θα σταλεί εμπεριστατωμένη απάντηση επί της καταγγελίας στη ΓΓΑ. Σε περίπτωση που δεν ανακαλέσει, η ΕΣΟ θα τον παραπέμψει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο λόγω του ότι το περιεχόμενο της καταγγελίας του είναι ψευδές, δυσφημιστικό και συκοφαντικό και θα καταθέσει σχετική μήνυση και αγωγή εναντίον του.

10. Το ΔΣ ενημερώθηκε για την από 16.06.2013 επιστολή παραίτησης του κ. Γιώργου Παγουρόπουλου από αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ της ΕΣΟ και ομόφωνα έκανε αποδεκτή την παραίτησή του.

 

11. Έγινε αναλυτική συζήτηση και διαπιστώθηκε ότι η Οργανωτική Επιτροπή κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθηκών των φετινών πρωταθλημάτων της Α΄ εθνικής και των νεανικών στο Πόρτο Ρίο, καθώς τα περισσότερα από τα περσινά προβλήματα έχουν εξαλειφθεί και αναμένεται ότι τυχόν θέματα που θα προκύψουν, θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η συμπληρωματική προκήρυξη των αγώνων της Α΄ εθνικής καθώς και το ιδιωτικό συμφωνητικό με το ξενοδοχείο Πόρτο Ρίο, που επιμελήθηκε η Επιτροπή η οποία είχε εξουσιοδοτηθεί από το ΔΣ, και υπογράφηκε σχετικά.

 

12. Εγκρίθηκε η εισήγηση του κ. Καλοσκάμπη για τον ορισμό των προεθνικών ομάδων ανδρών – γυναικών για το 2013, που έγινε σε συνεργασία με τους GM Στράτο Γρίβα και Σπύρο Καπνίση (1 λευκό για τη σύνθεση της προεθνικής γυναικών) και έχει ως εξής:

 

 

Προεθνική Ανδρών Προεθνική Γυναικών 
Βασίλειος Κοτρωνιάς Έλενα Ντέμπο
Αθανάσιος Μαστροβασίλης Άννα-Μαρία Μπότσαρη
Δημήτριος Μαστροβασίλης Αικατερίνη Παυλίδου
Χριστόδουλος Μπανίκας Μαρίνα Μακροπούλου
Ιωάννης Νικολαϊδης Αικατερίνη Φαχιρίδου
Ιωάννης Παπαϊωάννου Ζωή Ιορδανίδου
Αντώνιος Παυλίδης Μαρία Κουβάτσου
Στυλιανός Χαλκιάς Βέρα Παπαδοπούλου
Σταυρούλα Τσολακίδου
Αναστασία Αβραμίδου

 

Ορίστηκε αρχηγός της προεθνικής γυναικών ο GM Σπύρος Καπνίσης και εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Καλοσκάμπης να επιλέξει τους αθλητές για το πανευρωπαϊκό ομαδικό πρωτάθλημα στη Βαρσοβία σε συνεργασία με τους GM Γρίβα και Καπνίση

 

13. Εγκρίθηκαν οι προκηρύξεις για τα φετινά πανελλήνια ανοιχτά ατομικά πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών, που με προηγούμενη απόφαση του ΔΣ έχουν ενσωματωθεί στο δ.τ.  «Ίσθμια 2013» που θα διεξαχθεί στο Βραχάτι  Κορινθίας από 15 έως 25 Αυγούστου 2013 και είναι ήδη αναρτημένες στο site της Ομοσπονδίας.

 

14. Εγκρίθηκε το αίτημα του σωματείου Σκακιστική Ακαδημία Πύργου και αποφασίστηκε να τεθεί υπό την αιγίδα της ΕΣΟ η διοργάνωση «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ 2013 Blitz – Rapid» και να ενσωματωθούν σε αυτήν τα αντίστοιχα πανελλήνια ανοιχτά ατομικά πρωταθλήματα Blitz και Rapid για το 2013, δίνοντας στον πρώτο Έλληνα και στην πρώτη Ελληνίδα το τίτλο του «Πρωταθλητή – Πρωταθλήτριας Ελλάδας Blitz, Rapid 2013».

 

15. Έγινε ενημέρωση και εγκρίθηκαν οι παρακάτω μεταβάσεις αθλητών σε δ.τ. στο εξωτερικό, αδάπανα για την ΕΣΟ:   α. Μάκκα Ιουλίας, δ.τ. Cutro 2013, Ιταλία 23/4-1/5, β. Μίχτη Θεόδωρου, Λάμψα Γεώργιου, Ηρακλείδη Χρήστου, Τζουβελέκη Γιάννη, Γαζή Στάθη, Μπαντρεντίν Παναγιώτη, 1st Open Old Capital, Veliko Tarnovo – Βουλγαρία 1-6/5, γ. Ξυλογιαννόπουλου Αντώνιου, Γκούμα Γεώργιου, Grand Europe, Golden Sands-Βουλγαρία 10-18/6, δ. Βαρβαδούκα Θεόδωρου, 20th Abu Dhabi International Chess Festival, 30/6-8/7, ε. Βάτκαλη Δήμητρας, δ.τ. Sant Marti, Βαρκελώνη 13-21/7, στ. Μακροπούλου Μαρίνας, Παυλίδου Αικατερίνης, Σερεφίδου Δέσποινας , Μάκκα Ιουλίας , Πανευρωπαϊκό Ατομικό Πρωτάθλημα Γυναικών,  Βελιγράδι 22/7 – 4/8, ζ. Μανελίδου Μαρίας, δ.τ. Forni di Sopra, Ιταλία 15-22/6, δ.τ. Sant Marti, Βαρκελώνη 13-21/7, δ.τ. Cesantjosep, Βαρκελώνη 2-10/8, η. Μακροπούλου Μαρίνας, δ.τ. στη Ρουμανία, 9-17/8.

16. Συζητήθηκε η πρόταση του Φ. Αρμπή για  τις χρεώσεις προς την ICCF και στην ICCF EU ZONE.  Δεδομένης της μείωσης της κρατικής επιχορήγησης προς την Ομοσπονδία, κρίνεται αναγκαία η περικοπή δαπανών. Ως εκ τούτου το ΔΣ αποφάσισε ότι η ΕΣΟ θα καλύπτει την ετήσια συνδρομή της σαν μέλος της ICCF (40,00 € για κάθε 100 ενεργούς σκακιστές) και όχι πρόσθετες χρεώσεις παραβόλων.