Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

7.1 Οι σκακιέρες, τα κομμάτια και τα χρονόμετρα που χρησιμοποιούνται σε επίσημους αγώνες, οφείλουν να ακολουθούν τις παρακάτω προδιαγραφές που καθορίζονται από την Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE).

7.1.1 Οι προδιαγραφές της επιτραπέζιας σκακιέρας καθορίζονται ως εξής:

α. Υλικό: Ξύλο, πλαστικό, χαρτόνι ή ύφασμα συνιστούνται για υλικό σκακιερών. Η σκακιέρα μπορεί να είναι επίσης από πέτρα (μάρμαρο) με τα κατάλληλα ανοιχτά ή σκούρα χρώματα. Για σκακιέρες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και φυσικό ξύλο με επαρκή αντίθεση όπως σημύδα, σφεντάμι, ή ευρωπαϊκή φλαμουριά σε αντίθεση με καρυδιά, τηκ, οξιά κλπ., αλλά πρέπει να έχουν θαμπή ή ουδέτερη επιφάνεια, ποτέ γυαλιστερή.

β. Χρώμα της σκακιέρας: Πέρα από τα φυσικά χρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και συνδυασμοί χρωμάτων όπως καφέ, πράσινο ή πολύ ανοιχτό φαιό και λευκό, κρεμ, υπόλευκο ιβουάρ, σαμουά κλπ. για τα τετράγωνα.

γ. Αναλογίες κλπ.: Πάνω στις σκακιέρες υπάρχει αποτυπωμένο «δίχτυ» 8 Χ 8 τετραγώνων, εναλλακτικά χρωματισμένων Στα περιθώρια της σκακιέρας να έχουν γραφτεί οι «σκακιστικές συντεταγμένες» με ελληνικά ή λατινικά γράμματα και αραβικούς αριθμούς. Το μέγεθος της σκακιέρας πρέπει να είναι τέτοιο ώστε τα κομμάτια να μην φαίνονται ούτε πολύ συμπυκνωμένα ούτε και πολύ μοναχικά πάνω στα τετράγωνα. Συνιστάται η πλευρά του τετραγώνου να είναι από 5 μέχρι 6,5 εκ., με εξωτερικές διαστάσεις 50 Χ 50 εκ. περίπου.

7.1.2 Προδιαγραφές πεσσών επιτραπέζιας σκακιέρας (σκακιστικών κομματιών):

α. Υλικό: Τα σκακιστικά κομμάτια πρέπει να έχουν κατασκευαστεί από ξύλο, πλαστικό ή απομίμηση των υλικών αυτών.

β. Ύψος, βάρος, αναλογίες: Το ύψος του βασιλιά πρέπει να είναι 8,5 μέχρι 10,5 εκ. Η διάμετρος της βάσης του βασιλιά πρέπει να φτάνει το 40 μέχρι 50% του ύψους. Το μέγεθος των άλλων κομματιών πρέπει να είναι ανάλογο με το ύψος και το σχήμα τους. Άλλα στοιχεία όπως σταθερότητα, αισθητικοί λόγοι κλπ. μπορεί επίσης να λαμβάνονται υπόψη. Το βάρος των κομματιών πρέπει να είναι κατάλληλο για άνετη μετακίνηση και σταθερότητα.

γ. Μορφή, τύπος κατασκευής: Τα κομμάτια πρέπει να είναι κατασκευασμένα έτσι που να ξεχωρίζονται εύκολα μεταξύ τους. Ιδιαίτερα, η κορυφή του βασιλιά πρέπει να διαφέρει σημαντικά από της βασίλισσας. Η κορυφή του αξιωματικού μπορεί να έχει μια εγκοπή ή να είναι από άλλο χρώμα για να ξεχωρίζει καθαρά από το πιόνι.

δ. Χρώμα των σκακιστικών κομματιών: Τα σκουρόχρωμα κομμάτια πρέπει να είναι καφέ ή μαύρα ή σκούροι τόνοι των χρωμάτων αυτών. Τα ανοιχτόχρωμα κομμάτια πρέπει να είναι λευκά ή κρεμ ή άλλα ανοιχτά χρώματα. Το φυσικό χρώμα του ξύλου (καρυδιά, σφεντάμι κλπ.) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Τα κομμάτια δεν πρέπει να είναι γυαλιστερά και πρέπει να είναι οπτικά ευχάριστα.

7.1.3 Προδιαγραφές σκακιστικού χρονομέτρου: Το σκακιστικό χρονόμετρο πρέπει να έχει έναν μηχανισμό που να φανερώνει πότε ο ωροδείκτης σημειώνει ακριβώς την ώρα. Θα πρέπει να έχει τη «σημαία» στερεωμένη στο ψηφίο 12 ή σε άλλο ψηφίο αλλά πάντα έτσι ώστε η πτώση της να είναι εμφανής. Το χρονόμετρο δεν πρέπει να είναι γυαλιστερό, κάνοντας τη σημαία αδιόρατη. Πρέπει να λειτουργεί όσο το δυνατόν αθόρυβα για να μην ενοχλεί τους παίκτες στη διάρκεια του αγώνα. Η διάμετρος της πλάκας και οι εξωτερικές πλευρές του κουτιού των δίδυμων χρονομέτρων μπορεί να έχουν οποιαδήποτε διάσταση. Είναι αποδεκτή επίσης η χρήση ειδικά κατασκευασμένων ηλεκτρονικών χρονομέτρων.

7.2 Για τη διδασκαλία χρησιμοποιούνται μαγνητικές σκακιέρες τοίχου και βιβλιογραφικό υλικό που μπορεί να είναι αυτά που προέρχονται από την ΕΣΟ, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.

7.2.1 Προδιαγραφές μαγνητικής σκακιέρας διδασκαλίας: Να είναι λαμαρινένια και στερεωμένη γερά πάνω σε ξύλινα πλαίσια διαστάσεων 80 Χ 80 εκ. περίπου με «δίχτυ» 8 Χ 8 τετραγώνων, εναλλακτικά χρωματισμένων με ανοιχτά και σκούρα χρώματα. Να έχουν αναγραφεί οι «σκακιστικές συντεταγμένες» με ελληνικά και λατινικά γράμματα και αραβικούς αριθμούς.

7.2.2 Προδιαγραφές πεσσών μαγνητικής σκακιέρας διδασκαλίας (μαγνητικών σκακιστικών κομματιών): Να είναι επίπεδοι με μαγνήτη στην πίσω επιφάνειά τους και διαστάσεις κατάλληλες (ανάλογες) για τη μαγνητική σκακιέρα. Να είναι κατασκευασμένοι έτσι ώστε να αναγνωρίζονται εύκολα και να ξεχωρίζουν μεταξύ τους χωρίς σύγχυση.

7.3 Για τους αγώνες που διοργανώνει η ΕΣΟ καθώς και για τη διοικητική της λειτουργία και την ενημέρωση των μελών της, χρησιμοποιεί έντυπο υλικό ή υλικό από Η/Υ, που καθορίζεται με αποφάσεις του ΔΣ της ΕΣΟ.