Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ

2.1 Οι αθλητές, οι διοικητικοί παράγοντες, οι προπονητές, οι διαιτητές και τα αθλητικά σωματεία-μέλη της ΕΣΟ έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Αθλητικής Νομοθεσίας, το Καταστατικό,  τους Κανονισμούς και τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΣΟ και να συμπεριφέρονται στις αθλητικές σχέσεις σύμφωνα με όσα υπογορεύουν η ευπρέπεια, η ευταξία, η δεοντολογία του ερασιτεχνικού αγωνιστικού αθλητισμού και να τηρούν τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος, των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους.

Επίσης τα πρόσωπα που παρευρίσκονται ή συμμετέχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιοδήποτε τρόπο, στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητικών σωματείων και της Ομοσπονδίας οφείλουν να συμβάλλουν στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων, στο μέτρο και στο βαθμό των αρμοδιοτήτων τους.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή άλλη ενέργεια αθλητών, προπονητών, μελών διοικήσεων αθλητικών σωματείων, ενώσεων και της Ομοσπονδίας ή διαιτητών που μπορεί να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης ή να πυροδοτήσει την ένταση και την αντιπαράθεση μεταξύ φιλάθλων.

 

Η παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων από τους πιο πάνω, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται με τις οριζόμενες στον παρόντα Πειθαρχικό Κανονισμό ποινές.

 

Τα πειθαρχικά θέματα που αφορούν τους διαιτητές, ρυθμίζονται στον Κανονισμό Διαιτησίας.

 

2.2 Οι ποινές για τα παραπτώματα των αθλητών είναι:

1.      Έγγραφη επίπληξη.

2.      Πρόσκαιρος αποκλεισμός από συμμετοχή σε αγώνες μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες.

3.      Διαγραφή από τα Μητρώα της Ομοσπονδίας.

4.      Αποκλεισμός από αγώνες και προπονήσεις της εθνικής ομάδας πρόσκαιρος ή ισόβιος και στέρηση των κάθε είδους παροχών της ΕΣΟ προς τους αθλητές της εθνικής ομάδας.

5.      Παραπομπή στην ΕΦΙΠ, ως παρεπόμενης ποινής.

 

2.3 Οι ποινές για τα παραπτώματα των διοικητικών παραγόντων είναι:

1.     Έγγραφη επίπληξη.

2.     Πρόσκαιρη απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους και λοιπούς χώρους σκακιστικών εκδηλώσεων της ΕΣΟ μέχρι δύο (2) έτη.

3.      Ισόβιος αποκλεισμός εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους και λοιπούς χώρους σκακιστικών εκδηλώσεων.

4.      Παραπομπή στην ΕΦΙΠ, ως παρεπόμενης ποινής.

 

2.4 Οι ποινές για τα παραπτώματα των σωματείων είναι:

 

1.      Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση δια εγκυκλίου της ΕΣΟ.

2.      Αφαίρεση βαθμών, μηδενισμός, πρόσκαιρος αποκλεισμός από συμμετοχή σε αγώνες μέχρι ένα (1) έτος.

3.      Διαγραφή (με απόφαση της ΓΣ).

 

2.5 Οι ποινές που επιβάλλονται στους προπονητές για πειθαρχικά παραπτώματά τους, μέχρι την έκδοση και ισχύ της Υ.Α. περί Κανονισμού Προπονητών της ΕΣΟ, είναι:

 

1.      Έγγραφη επίπληξη.

 

2.      Πρόσκαιρος αποκλεισμός από αγώνες μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες.

3.       Εισήγηση στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό για ανάκληση της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος.

4.       Παραπομπή στην ΕΦΙΠ ως παρεπόμενης ποινής.

 

Εξειδίκευση πειθαρχικών παραπτωμάτων

            Τα πειθαρχικά παραπτώματα που στοιχειοθετούνται λόγω παράβασης των οριζομένων πιο πάνω υποχρεώσεων είναι ιδίως τα εξής:

 

2.6 Οι ποινές για αθλητές καθορίζονται με βάση τα παρακάτω άρθρα.  Οι ποινές είναι έγγραφη επίπληξη,  αποκλεισμός από αγώνες σωματείου, εθνικής ομάδας, παραπομπή στην ΕΦΙΠ, διαγραφή.  Οι ποινές μπορεί να φτάσουν μέχρι έξη (6) μήνες σε υποτροπή ενώ σε ιδιαίτερα βαριά παραπτώματα, αδικαιολόγητη αποχώρηση, βιαιοπραγία κ.ά., οι ποινές μπορεί να φτάσουν μέχρι τους δεκαοκτώ (18) μήνες, με παραπομπή στο ΔΣ της ΕΣΟ για διαγραφή ή και στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος.

1.Για απρεπή συμπεριφορά ή έλλειψη σεβασμού προς τα μέλη της Διοίκησης ή άλλα όργανα της ΕΣΟ, της ΓΓΑ, της FIDE και των Σωματείων της ΕΣΟ επίπληξη μέχρι αποκλεισμού  πέντε (5) μηνών.

2. Για απρεπή συμπεριφορά σε χώρο που χρησιμοποιείται από την ΕΣΟ ή Σωματεία της για αγωνιστική ή άλλη εκδήλωση, επίπληξη μέχρι αποκλεισμού πέντε (5) μηνών.

3. Για ανυπακοή ή παραβίαση αποφάσεων της ΓΣ, του ΔΣ και άλλων οργάνων της ΕΣΟ, της FIDE, της ΓΓΑ επίπληξη μέχρι  αποκλεισμού πέντε (5) μηνών.

4. Για μη συμμόρφωση στις αποφάσεις του διαιτητή, του διευθυντή των αγώνων ή άλλων οργάνων κατά τη διάρκεια αγώνων, επίπληξη μέχρι αποκλεισμού τριών (3) μηνών.

5. Για αντιαθλητική συμπεριφορά, παράβαση διατάξεων προκηρύξεων αγώνων, συμμετοχή σε αγώνες σαν μέλος ομάδας που δεν είναι μέλος καθώς και άλλες ενέργειες που δημιουργούν ανωμαλίες στη διεξαγωγή αγώνων όπως χρήση σημειώσεων και βιβλίων κατά τη διάρκεια της παρτίδας, ανταλλαγή απόψεων ή συζητήσεις με τρίτους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό της FIDE, η απομάκρυνση χωρίς άδεια από τον αγωνιστικό χώρο ή πρόκληση θορύβου, οι διαπληκτισμοί κλπ., επίπληξη μέχρι αποκλεισμού τριών  (3) μηνών.

6. Για προσυνεννόηση για το αποτέλεσμα ενός αγώνα αποκλεισμός μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες.

7. Για αδικαιολόγητη αποχώρηση, μη προσέλευση ή μη τακτική προσέλευση σε αγώνες που δηλώθηκε συμμετοχή, αποκλεισμός μέχρι τρεις (3) μήνες.

8. Για απρεπή συμπεριφορά (εξύβριση, συκοφάντηση κλπ.) κατά συναδέλφων σκακιστών, αποκλεισμός μέχρι τρεις (3) μήνες.

9.Για αδικαιολόγητη άρνηση συμμετοχής σε προεθνική ή εθνική ομάδα, παραπτώματα μέλους εθνικών ή προεθνικών ομάδων, επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στον Κανονισμό Εθνικών Ομάδων.

10. Για παροχή ή χρήση διεγερτικών ουσιών ή άλλα παραπτώματα που προβλέπει η Αθλητική Νομοθεσία, επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στον Κανονισμό Φαρμακοδιέγερσης.

11. Αν αθλητής αποχωρήσει αδικαιολόγητα από οποιαδήποτε φάση πανελλήνιου ατομικού πρωταθλήματος, τότε τιμωρείται με αποκλεισμό από το πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.  Δικαιολογημένη αποχώρηση, μετά από απόφαση του ΔΣ της ΕΣΟ, αναγνωρίζεται μόνο για λόγους ανώτερης βίας και για λόγους υγείας οπότε απαιτείται έγκυρη ιατρική βεβαίωση. 

12. Αθλητής που υπογράφει αίτηση εγγραφής σε σωματείο για έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας ενώ ήδη είναι εγγεγραμμένος σε άλλο σωματείο, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού έξη (6) μηνών από κάθε αγώνα.  Με την ίδια ποινή τιμωρείται αθλητής εάν υπογράψει αίτηση μεταγραφής του υπέρ δύο ή περισσοτέρων σωματείων κατά την ίδια μεταγραφική περίοδο.

 

2.7 Ποινές για διοικητικούς παράγοντες: Αποκλεισμός από αγώνες υπό την ιδιότητα του αρχηγού της ομάδας του και όσα απορρέουν από αυτά τα καθήκοντα.

1. Για ανάρμοστη συμπεριφορά  προς τους άρχοντες των αγώνων (διαιτητή, διευθυντή κλπ.), αποκλεισμός από τη διοργάνωση.  Σε υποτροπή μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο, απαγόρευση εισόδου του σε όλους τους χώρους σκακιστικών εκδηλώσεων μέχρι ένα (1) χρόνο.

2. Για παρενόχληση της διεξαγωγής των αγώνων κλπ., ποινή απαγόρευσης εισόδου από κάθε χώρο σκακιστικής εκδήλωσης μέχρι ένα (1) μήνα και σε υποτροπή μέχρι εννέα (9) μήνες.

3. Για απόπειρα βιαιοπραγίας ή βιαιοπραγία ή βάναυση συμπεριφορά στους άρχοντες των αγώνων, απαγόρευση εισόδου σε όλους τους χώρους σκακιστικών εκδηλώσεων μέχρι ένα (1) χρόνο.  Σε υποτροπή μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες και παραπομπή στην ΕΦΙΠ.

 

2.8 Οι ποινές για τους διαιτητές επιβάλλονται από την Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Διαιτησίας.

 

2.9 Οι ποινές για ομάδες, σωματεία, μικτές ομάδες και γενικά ομαδικούς αγώνες είναι (σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη αγώνων):

1. Για αδικαιολόγητη αποχώρηση από οποιαδήποτε διοργάνωση, μηδενισμός, αφαίρεση βαθμών.

2. Για αδικαιολόγητη άρνηση συμμετοχής σε αγώνα πρωταθλήματος, κυπέλλου ή άλλης επίσημης διοργάνωσης της ΕΣΟ, μηδενισμός, αφαίρεση βαθμών.

                3.  Για διεξαγωγή αγώνα με προσυνεννοημένο αποτέλεσμα, μηδενισμός, αφαίρεση βαθμών.

4.  Για ανάρμοστη συμπεριφορά προς την αντίπαλη ομάδα, μηδενισμός, αφαίρεση βαθμών.

5. Για χρησιμοποποίηση παίκτη που δεν ανήκει στην ομάδα, σε αγώνες εθνικού πρωταθλήματος, μηδενισμός της ομάδας ή αφαίρεση βαθμών, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Αγώνων, επίσης ποινές από έγγραφη επίπληξη μέχρι αποκλεισμού δύο (2) μηνών του Σωματείου και των αθλητών που υπέπεσαν στο παράπτωμα από αγώνες της ΕΣΟ.  Αν πρόκειται για μικτή ομάδα, οι ποινές επιβάλλονται σε αυτούς που την αποτελούν.

6. Για δημιουργία επεισοδίων, διατάραξη αγώνων, βιαιοπραγίες κατά διαιτητή, διευθυντή αγώνων, οργάνων της ΕΣΟ, ΓΓΑ ή FIDE, μηδενισμός, αφαίρεση βαθμών.

            7. Για την παραβίαση του Καταστατικού της ΕΣΟ, μη συμμόρφωση με αποφάσεις των ΓΣ και του ΔΣ της ΕΣΟ, με τους Κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, παραπομπή στη ΓΣ των Σωματείων της ΕΣΟ, για τιμωρία με προσωρινή διαγραφή μέχρι δώδεκα (12) μήνες ή οριστική διαγραφή.  Σωματείο που θα διαγραφεί οριστικά, δεν επανέρχεται στη δύναμη της ΕΣΟ. 

            8. Επίσης μπορούν οι υπαίτιοι των πιο πάνω παραπτωμάτων να παραπεμφθούν στην ΕΦΙΠ.

 

2.10 Οι ποινές για προπονητές ή εκτελούντες χρέη προπονητή είναι:

1.Αποβολή από τον αγωνιστικό χώρο με απόφαση του διευθυντή αγώνων εάν κάνουν υποδείξεις σε αθλητές.  Σε υποτροπή, έγγραφη επίπληξη, απαγόρευση εισόδου σε αθλητικούς χώρους, στέρηση δικαιώματος άσκησης καθηκόντων μέχρι τρεις (3) μήνες.

2. Για ανυπακοή ή ανάρμοστη συμπεριφορά στους διευθυντές αγώνων, σε διαιτητές ή βοηθούς τους, αποκλεισμός από τη συγκεκριμένη διοργάνωση.  Σε υποτροπή, στέρηση δικαιώματος άσκησης καθηκόντων από κάθε διοργάνωση επί ένα (1) μήνα.

3. Για βάναυση συμπεριφορά ή βιαιοπραγία κατά αθλητή, διαιτητή, αντιπροσώπου  ΕΣΟ, ΓΓΑ, FIDE ή Σωματείου κλπ., μέχρι έξη (6) μήνες στέρηση του δικαιώματος άσκησης καθηκόντων από κάθε διοργάνωση.  Σε υποτροπή, μέχρι δώδεκα (12) μήνες και πρόταση στη ΓΓΑ για ανάκληση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος καθώς επίσης και παραπομπή στην ΕΦΙΠ.

 

2.10.A. Ειδικά για πειθαρχικά παραπτώματα που διαπράττονται κατά παράβαση των άρθρων 41 έως 41 ΣΤ του Ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε  με τον Ν. 3057/2002, από τα αναφερόμενα στα προηγούμενα άρθρα του παρόντος φυσικά και νομικά πρόσωπα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:

            α. Στους αθλητές και προπονητές η ποινή της απαγόρευσης συμμετοχής στις επίσημες αθλητικές συναντήσεις του σωματείου τους τουλάχιστον για δύο (2) μήνες.

            β. Στα μέλη διοίκησης, τους εκπροσώπους και όσους συνδέονται με το σωματείο τους με επαγγελματική σχέση η απαγόρευση εισόδου στην αθλητική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια επίσημης αθλητικής συνάντησης και η έκπτωση από το αθλητικό αξίωμα ή ιδιότητά τους τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες.

            γ. Στο σωματείο η απαγόρευση συμμετοχής σε επίσημους αγώνες τουλάχιστον για ένα (1) μήνα.

            Οι ως άνω με στοιχεία α, β και γ ποινές εκτίονται κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

            δ. Στα αιρετά από γενική συνέλευση μέλη των οργάνων της Ομοσπονδίας επιβάλλεται η ποινή της έκπτωσης από το αξίωμα ή ιδιότητά τους τουλάχιστον για δύο (2) μήνες και παραπέμπονται αυτά στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος.  Οι επιβαλλόμενες ποινές πρέπει να είναι ανάλογες της ιδιότητας των ως άνω προσώπων και του ιδιαίτερου καθήκοντός τους στην προαγωγή του φίλαθλου πνεύματος. 

            Σε περίπτωση υποτροπής των πιο πάνω φυσικών και νομικών προσώπων, λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα δύο ετών από τη διάπραξη της πρώτης παράβασης.  Ως υπότροπο τιμωρείται σωματείο και εάν μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα μέλη του ή φυσικά πρόσωπα των πιο πάνω περιπτώσεων α και β παραβούν τις διατάξεις των άρθρων 41 έως 41 ΣΤ του Ν. 2725/1999.  Με τις κυρώσεις της υποτροπής τιμωρείται ένα σωματείο και αν το ίδιο το νομικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, αν και τιμωρήθηκαν, δεν υποβάλλονται στην πλήρη εκτέλεση της κύρωσης.

Στα ως άνω υπότροπα φυσικά και νομικά πρόσωπα επιβάλλεται ποινή τουλάχιστον δύο (2) μηνών, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, επιπλέον στην ποινή που προβλέπεται για την τέλεση του δευτέρου παραπτώματος.

            ε. Εφόσον οι διωκόμενοι για τις αξιόποινες πράξεις της δωροδοκίας-δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 132 του Ν. 2725/1999 είναι αθλητές, προπονητές, διοικητικοί παράγοντες ή μέλη αθλητικού σωματείου, στην ομάδα του σωματείου που ανήκουν τα ανωτέρω πρόσωπα επιβάλλονται από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της Ομοσπονδίας οι προβλεπόμενες ποινές στην παράγραφο 5 του άρθρου 132 του Ν. 2725/1999, η οποία παράγραφος προστέθηκε με το άρθρο 78 παράγραφος 6 του Ν. 3057/2002.  Όσον αφορά τα πιο πάνω πρόσωπα τα οποία υποπίπτουν στις προαναφερόμενες αξιόποινες πράξεις επιβάλλεται η κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 132 του Ν. 2725/1999 προβλεπόμενη πειθαρχική ποινή.

            Η πειθαρχική διαδικασία, δίωξη και επιβολή ποινών στα υπαίτια πρόσωπα είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική δίκη στην οποία παραπέμπονται αυτά για την τέλεση των ως άνω αδικημάτων.

            στ. Η με οποιονδήποτε υπαίτιο τρόπο συμμετοχή σε πράξεις που δυσφημούν τον αθλητισμό, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση που συνεκτιμάται από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της Ομοσπονδίας.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.11 Η ποινή οριστικής διαγραφής Σωματείου επιβάλλεται από τη Γενική Συνέλευση της ΕΣΟ που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το ΔΣ της ΕΣΟ.  Το Σωματείο που κατηγορείται καλείται από το ΔΣ της ΕΣΟ να υποβάλλει έγγραφη απολογία μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη σύγκληση της ΓΣ.  Η απολογία αυτή, μαζί με τη σχετική εισήγηση του ΔΣ της ΕΣΟ, κοινοποιείται στα Σωματεία της ΕΣΟ πριν από τη ΓΣ.

2.12 Η ποινή προσωρινής ή οριστικής διαγραφής αθλητή κλπ. από τα μητρώα της ΕΣΟ, επιβάλλεται από το ΔΣ της ΕΣΟ, ύστερα από σχετική εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και για ιδιαίτερα σοβαρά παραπτώματα.

2.13 Το ΔΣ της ΕΣΟ επιβάλλει επίσης ποινές για παραπτώματα που προβλέπονται από την Αθλητική Νομοθεσία και από άλλους Κανονισμούς της ΕΣΟ (π.χ. άρνηση συμμετοχής στην εθνική ομάδα, υποβολή δεύτερης αίτησης εγγραφής κλπ.).

2.14  Η Τεχνική Επιτροπή επιβάλλει τις ποινές αφαίρεσης βαθμών για αποχώρηση από αγώνες καθώς και άλλες τεχνικές ποινές που ορίζονται από τον Κανονισμό Αγώνων και έχουν σχέση με αγωνιστικά θέματα.  Διαδικασία ενστάσεων κατά τέτοιων ποινών ορίζεται με αποφάσεις της Τεχνικής Επιτροπής.

2.15 Όλες οι άλλες ποινές επιβάλλονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο Καταστατικό ή τους Κανονισμούς της ΕΣΟ.  Ο τρόπος λειτουργίας του και άλλες λεπτομέρειες αναφέρονται στον Διοικητικό Κανονισμό (παρ. 1.24).

2.16 Πειθαρχική δίωξη ασκείται ΜΟΝΟ μετά από παραπομπή της υπόθεσης με έγγραφο του ΔΣ της ΕΣΟ.  Το ΔΣ της ΕΣΟ παραπέμπει υποθέσεις έγγραφα, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από σχετική καταγγελία και αίτηση προς το ΔΣ της ΕΣΟ καθενός που έχει το δικαίωμα ή το νόμιμο συμφέρον.  Ο διωκόμενος καλείται πάντοτε σε απολογία.

2.17 Ενάντια στην επικυρωτική απόφαση του ΔΣ και για ποινές που επιδέχονται προσφυγή ασκείται προσφυγή όπου και όπως ο Νόμος ορίζει.  Η προσφυγή ανακοινώνεται απαραίτητα στο ΔΣ της ΕΣΟ.

2.18 Στη γραμματεία της ΕΣΟ τηρείται μητρώο με αλφαβητικό ευρετήριο των τιμωρημένων, που καταχωρούνται οι τελεσίδικες αποφάσεις με τις οποίες επιβλήθηκαν ποινές.

2.19 Οι διατάξεις του Πειθαρχικού Κανονισμού και εφ’ όσον αυτό δεν αντίκειται στο καταστατικό τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα και από τα Σωματεία της ΕΣΟ για την πειθαρχική δίωξη παραπτωμάτων αθλητών τους.

2.20 Οι ποινές με το σκεπτικό τους ανακοινώνονται στους ενδιαφερόμενους, στα Σωματεία που έχουν σχέση, μπορεί να δημοσιεύονται στον τύπο και το περιοδικό της ΕΣΟ και κοινοποιούνται επίσης όπου και όπως αλλού κρίνει το ΔΣ της ΕΣΟ απαραίτητο.

2.21 Ποινές που επιβάλλουν με βάση το καταστατικό τους τα Σωματεία της ΕΣΟ σε αθλητές,   προπονητές ή μέλη τους, επικυρώνονται από το ΔΣ της ΕΣΟ εφ’ όσον αυτό ζητηθεί έγγραφα από το Σωματείο, με περιληπτική έκθεση της υπόθεσης και απόδειξη του νομότυπου της απόφασης του Σωματείου.

2.21.1 Ποινή που επικυρώθηκε από το ΔΣ της ΕΣΟ ούτε ανακαλείται από το Σωματείο, ούτε

      μειώνεται.

2.21.2 Ποινή που επικύρωσε το ΔΣ της ΕΣΟ και είχε επιβληθεί από το Σωματείο,  ανακοινώνεται από το ΔΣ της ΕΣΟ όπου κρίνει απαραίτητο.     

2.22 Αν αθλητής διαγραφεί από Σωματείο για πειθαρχικό παράπτωμα και η διαγραφή του επικυρωθεί από το ΔΣ της ΕΣΟ, δεν μπορεί να επανεγγραφεί σε άλλο Σωματείο πριν περάσουν τέσσερα (4) χρόνια από την τελεσίδικη τιμωρία ή δύο (2) χρόνια για το ίδιο Σωματείο.  Παράβαση τιμωρείται σύμφωνα με όσα ισχύουν για παράβαση κανονισμών εγγραφών.

 

Συγχώνευση ποινών

2.23 Σε πρόσωπο που διέπραξε περισσότερα από ένα πειθαρχικά παραπτώματα, ύστερα από την επιμέτρηση των ποινών που του επιβάλλονται, επιβάλλεται σ’ αυτό για συνολική ποινή, που αποτελείται από τη βαρύτερη των επιβληθεισών, η οποία επαυξάνεται όχι περισσότερο από τα ¾ του αθροίσματος των ποινών που έχουν επιβληθεί για τα λοιπά παραπτώματα.

2.24  Κατά την επιβολή της ποινής εκτιμώνται η  βαρύτητα του παραπτώματος σε συνάρτηση με τις συνθήκες που συνέβη αυτό, η προγενέστερη διαγωγή του ενεχομένου και η προσφορά του στον αθλητισμό.