Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

Σχολή Προπονητών της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ) Γ΄ Κατηγορίας στην Αθήνα.

Για να δείτε τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων και απορριπτέων της Σχολής Προπονητών της ΕΣΟ Γ΄ Κατηγορίας στην Αθήνα πατήστε εδώ. 

Ανακοίνωση για καταβολή διδάκτρων.

Οι επιτυχόντες της Σχολής Προπονητών θα πρέπει από την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου έως την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 να καταθέσουν στο λογαριασμό που διατηρεί η ΕΣΟ στην ΕΤΕ ΑΕ με αριθμό  080/480580-13 και IBAN GR 1501100800000008048058013, το ποσό των 250€ (σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/157176/9092/1815/1415 απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού, ίδρυσης των σχολών).

Στο καταθετήριο θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου.

Πιθανή ημερομηνία  έναρξης  των μαθημάτων είναι η 1η  Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη. Τα μαθήματα θα διεξάγονται Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα: 

Γκορίτσας Χρήστος, Γενικός Γραμματέας της ΕΣΟ τηλέφωνο: 6932176165, και email: info@chessfed.gr 

Παπαδόπουλος Βασίλειος, Διευθυντής της Σχολής Προπονητών

Τηλέφωνο:6947523646, email: vaspapadop@yahoo.gr