Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Η ΕΣΟ ανακοινώνει την έγκριση της αίτησης μεταγραφής του ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ (ΑΓΜ 39416) από τον ΣΟ ΡΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» στον ΣΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΙΟΥ.