Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Η ΕΣΟ ανακοινώνει την έγκριση της αίτησης μεταγραφής της ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑΣ (ΑΓΜ 16428) από τη ΣΕ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ «Ο ΤΙΜΟΛΕΩΝ» στο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΒΑΞ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΙ.