Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΑΘΗΝΑ 28.12.2017 ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η ΕΣΟ έδωσε στη δημοσιότητα το ενημερωτικό δελτίο της συνεδρίασης του ΔΣ που έγινε στις 9.12.2017. Για να το διαβάσετε πατήστε εδώ.