Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Η ΕΣΟ  ανακοινώνει την έγκριση της αίτησης μεταγραφής του ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ (ΑΓΜ 31537) από τον ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «Ο ΚΑΖΩΝΗΣ» στον ΣΟ ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ «LEON CANDIA».