Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Η  ΕΣΟ  ανακοινώνει την έγκριση της αίτησης μεταγραφής του ΣΙΒΕΝΑ ΙΩΑΝΝΗ (ΑΓΜ 2560) από τον ΦΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΕΔΕΣΣΑΣ στον ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ  8 Χ 8.