Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Η  ΕΣΟ  ανακοινώνει την έγκριση της αίτησης μεταγραφής του ΚΡΑΤΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΑΓΜ 22258) από τον ΣΠ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» στον ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ «ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ».