Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Η  ΕΣΟ  ανακοινώνει την έγκριση της αίτησης μεταγραφής του ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΑΓΜ 33362) από τον ΑΦΜΟ «ΑΦΟΑΝ» στον Σκακιστικό Όμιλο Αγίας Βαρβάρας.