Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

Η  ΕΣΟ  ανακοινώνει την έγκριση της αίτησης μεταγραφής των:

  • ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΓΜ 45460) από τον ΣΦΓΤ Δράμας στην Ένωση Σκακιστών Δράμας
  • ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΓΜ 45459) από τον ΣΦΓΤ Δράμας στην Ένωση Σκακιστών Δράμας
  • ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΑΓΜ 779) από τον ΣΦΟ Πειραιά «Ο ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ» στον ΣΟ Ηρακλείου