Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Η ΕΣΟ ανακοινώνει την έγκριση της αίτησης μεταγραφής της ΚΟΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΜ 29871) από τον ΣΟ ΠΥΡΓΟΥ στην ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΥΡΓΟΥ.