Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΑΘΗΝΑ 5.10.2017 ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η ΕΣΟ έδωσε στη δημοσιότητα το ενημερωτικό δελτίο της συνεδρίασης του ΔΣ που έγινε στις 30.09.2017. Για να το διαβάσετε πατήστε εδώ.