Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Η ΕΣΟ ανακοινώνει την έγκριση της αίτησης μεταγραφής του ΤΣΟΥΜΑ ΗΛΙΑ (ΑΓΜ 1773) από τον ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ στην ΣΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ