Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η ΕΣΟ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να εγγραφεί στο μητρώο της ΓΓΑ, από το οποίο αντλούνται διδάσκοντες για τις Σχολές Προπονητών, και πιο συγκεκριμένα για τη Σχολή Προπονητών Γ΄ Κατηγορίας της ΕΣΟ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και να αναφέρουν συγκεκριμένα τα μαθήματα για τα οποία ενδιαφέρονται να διδάξουν (βλέπε σχετικά αρχεία):

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Διευθυντή της Σχολής Βασίλη Παπαδόπουλο – 6947523646.