Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

Η ΕΣΟ ανακοινώνει την έγκριση των αιτήσεων μεταγραφής των παρακάτω αθλητών από τον ΣΣ Φαρσάλων στον ΓΣ Φαρσάλων:

 • ΔΕΡΕΚΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ (ΑΓΜ 47559)
 • ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΟΥ (ΑΓΜ 47631)
 • ΠΑΓΟΥΝΗ ΗΛΙΑ (14830)
 • ΝΑΣΙΩΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓΜ 47632)
 • ΚΩΣΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΑΓΜ 13172)
 • ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΑΓΜ 44657)
 • ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΜ 28535)
 • ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑΣ (ΑΓΜ 48199)
 • ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗΣ (ΑΓΜ 48200)
 • ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΑΓΜ 29455)
 • ΛΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΓΜ 7878)
 • ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΜ 7879)
 • ΔΕΡΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ (ΑΓΜ 44656)
 • ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΟΔΥΣΣΕΑ (ΑΓΜ 48734)
 • ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΜ 47558)
 • ΜΠΙΖΟΥΛΑ ΝΕΦΕΛΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΜ 44659)
 • ΠΑΦΥΛΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΓΜ 47630)
 • ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΑΓΜ 9948)
 • ΣΙΟΥΡΗ ΜΙΧΑΗΛ (ΑΓΜ 7881)
 • ΣΤΑΤΗΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΜ 8373)
 • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑ (ΑΓΜ 14831)