Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Η ΕΣΟ ανακοινώνει την έγκριση της αίτησης μεταγραφής του GEORGIEV KIRIL  (ΑΓΜ 28315) από τη Σκακιστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης «Ο Γαλαξίας» στον Αθλητικό Όμιλο Πεύκης.