Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΑΘΗΝΑ 23.12.2016 ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

eso1Η ΕΣΟ έδωσε στη δημοσιότητα το ενημερωτικό δελτίο της συνεδρίασης του ΔΣ που έγινε στις 22.12.2016 στην οποία το νέο ΔΣ που προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες συγκροτήθηκε σε σώμα. Για να το διαβάσετε πατήστε εδώ.