Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

eso1Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΟ στη συνεδρίασή του της 10.12.2016, επικύρωσε τους συνδυασμούς υποψηφίων που επιθυμούν την εκλογή τους στα όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας στη Γενική Συνέλευση / αρχαιρεσίες της 15ης ή 18ης Δεκεμβρίου 2016.

Σημ.: Οι συνδυασμοί ανακοινώνονται με τη χρονική σειρά που κατατέθηκαν.  Για να τους δείτε πατήστε εδώ.

Στις 15/12/2016 η αναμονή για τη συμπλήρωση της απαρτίας στη Γενική Συνέλευση καθορίσθηκε έως και ώρα 15:30.

Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 18/12/2016, στο ξενοδοχείο President αίθουσα ATLAS, θα ξεκινήσει στις 10:30 και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις ώρες 15:00 έως 17:30.