Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ACROPOLIS INTERNATIONAL TOURNAMENT – JUNIOR SECTION

Α/Α ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
1ο 1979 Κουρκουνάκης Ηλίας (GRC)
2ο 1983 Γρίβας Ευστράτιος (GRC)