Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Α/Α ΕΤΟΣ ΠΟΛΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2005 Πόρτο Καρράς Παγκόσμιο Κ.10 Καζάκος Εμμανουήλ
2 2005 Πόρτο Καρράς Παγκόσμιο Κ.10 Παπαδόπουλος Παναγ.
3 2005 Πόρτο Καρράς Παγκόσμιο Κ.10 Λιοδάκης Κωνσταντίνος
4 2005 Πόρτο Καρράς Παγκόσμιο Κ.10 Χναρά Δανάη
5 2005 Πόρτο Καρράς Παγκόσμιο Κ.12 Γαλόπουλος Νικόλαος
6 2005 Πόρτο Καρράς Παγκόσμιο Κ.12 Χριστοδουλάκη Αντωνία
7 2005 Πόρτο Καρράς Παγκόσμιο Κ.14 Σισμάνης Άγγελος
8 2005 Πόρτο Καρράς Παγκόσμιο Κ.14 Ιορδανίδου Ζωή
9 2005 Πόρτο Καρράς Παγκόσμιο Κ.16 Οικονομοπούλου Μαρία
10 2006 Καλλιθέα Παγκόσμιο Κ.07 Μπαλλάς Αθανάσιος
11 2006 Καλλιθέα Παγκόσμιο Κ.07 Νικολαϊδου Βασιλική
12 2006 Καλλιθέα Παγκόσμιο Κ.07 Πραγματευτάκη Λουκία
13 2006 Καλλιθέα Παγκόσμιο Κ.11 Καζάκος Εμμανουήλ
14 2006 Καλλιθέα Παγκόσμιο Κ.13 Παυλίδης Αντώνιος
15 2006 Καλλιθέα Παγκόσμιο Κ.13 Γαλόπουλος Νικόλαος
16 2006 Καλλιθέα Παγκόσμιο Κ.13 Παυλίδου Αικατερίνη
17 2006 Καλλιθέα Παγκόσμιο Κ.13 Τσαρουχά Μαριάνθη
18 2006 Καλλιθέα Παγκόσμιο Κ.15 Ιορδανίδου Ζωή
19 2006 Καλλιθέα Παγκόσμιο Κ.15 Μανελίδου Μαρία