Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

Η ΕΣΟ αeso1νακοινώνει ότι εγκρίθηκαν οι μεταγραφές των παρακάτω  σκακιστών-στριών, από αδρανή σωματεία:

 

 

 

1. ΤΖΑΤΖΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (15138)

Από ΑΣΟ ΕΠΛ Πειραιά στον Πειραϊκό ΟΣ

2. ΕΥΓΕΝΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (4042)

Από ΓΑΣ «Βέροια» στον ΣΟ Βέροιας

3. ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (36272)

Από Σκακιστική Ακαδημία Αγίας Βαρβάρας στον ΣΟ Αγίας Βαρβάρας

4. ΒΟΥΖΙΝΑ ΦΟΙΒΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ (33296), ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (29294),

ΒΟΥΖΙΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΔΙΑΛΕΚΤΗΣ (33297), ΣΠΥΡΛΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ  (17842)

Από ΓΑΣ Κιλκίς στον ΑΣ «Ο ΄Αρης»Θεσσαλονίκης