Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ (ACTIVE)

Α/Α ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
1ο 1995 Κοτρωνιάς Βασίλειος
2ο 1996 Γρίβας Ευστράτιος
3ο 1997 Νικολαϊδης Ιωάννης
4ο 1998 Μουτούσης Κωνσταντίνος
5ο 2001 Χαλκιάς Στυλιανός
6ο 2002 Νικολαϊδης Ιωάννης
7ο 2004 Χαλκιάς Στυλιανός