Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ OPEN

Α/Α ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
1ο 1991 Κοτρωνιάς Βασίλειος
2ο 1992 Γρίβας Ευστράτιος
3ο 1993 Σκέμπρης Σπυρίδων
4ο 1994 Καλέσης Νικόλαος
5ο 1995 Φρεντζάς Παναγιώτης
6ο 1996 Μπανίκας Χριστόδουλος
7ο 1997 Τζερμιαδιανός Ανδρέας
8ο 1998 Τζερμιαδιανός Ανδρέας
9ο 1999 Παπαϊωάννου Ιωάννης
10ο 2000 Μαστροβασίλης Αθανάσιος
11ο 2001 Τσιλίδης Αλέξανδρος
12ο 2002 Μαστροβασίλης Αθανάσιος
13ο 2003 Γρίβας Ευστράτιος
14ο 2004 Μαστροβασίλης Δημήτριος
15ο 2005 Σκέμπρης Σπυρίδων
16ο 2006 Χαλκιάς Στυλιανός
17ο 2007 Κοτρωνιάς Βασίλειος
18ο 2008 Χαλκιάς Στυλιανός
19ο 2009 Μπανίκας Χριστόδουλος
20ο 2010 Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
21ο 2011 Μαστροβασίλης Δημήτριος
22ο 2012 Γεωργιάδης Ιωάννης