Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΦΗΒΩΝ (Κ.18)

Α/Α ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
1ο 1998 Νικολάου Γεώργιος
2ο 1999 Σιγάλας Φραγκίσκος
3ο 2000 Αγγουρίδης Άρης / Δημήτριος
4ο 2001 Τσιάμης Κωνσταντίνος
5ο 2002 Μιχαηλίδης Αναστάσιος
6ο 2003 Μπενσενούσι Ισκάρ
7ο 2004 Γεωργιάδης Ιωάννης
8ο 2005 Παπαδόπουλος Ιωάννης
9ο 2006 Κυρατζόπουλος Ευθύμιος
10ο 2007 Κανακάρης Γεώργιος
11ο 2008 Μπιζόπουλος Αλέξανδρος
12ο 2009 Φίλλιπας-Ντεκουάν Σεμπάστιαν
13ο 2010 Παυλίδης Αντώνιος
14ο 2011 Χρυσομάλλης Θεόδωρος