Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΑΘΗΝΑ 27.9.2013 ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

eso1

Η ΕΣΟ έδωσε στη δημοσιότητα το ενημερωτικό δελτίο της συνεδρίασης του ΔΣ που έγινε στις 21.9.2013.

Για να το διαβάσετε πατήστε εδώ.