Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΦΗΒΩΝ (Κ.20)

Α/Α ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
0ο 1948 Βούλγαρης Κωνσταντίνος
1ο 1969 Μακρόπουλος Γεώργιος
2ο 1970 Χατζηθωμάς Θωμάς
3ο 1971 Καρακάσογλου Αλέξανδρος
4ο 1972 Γαβριλάκης Νικόλαος
5ο 1973 Σκέμπρης Σπυρίδων
6ο 1974 Κόκκινος Λεωνίδας
7ο 1975 Δουλαβέρης Ξενοφών
8ο 1976 Κόκκινος Λεωνίδας
9ο 1977 Σκέμπρης Σπυρίδων
10ο 1978 Κουρκουνάκης Ηλίας
11ο 1979 Μπούσιος Χρήστος
12ο 1980 Πανταβός Παναγιώτης
13ο 1981 Πανταβός Παναγιώτης
14ο 1982 Γρίβας Ευστράτιος
15ο 1983 Κοφίδης Ανδρέας
16ο 1984 Γαζής Ευστάθιος
17ο 1985 Γρίβας Ευστράτιος
18ο 1986 Δέδες Νικόλαος
19ο 1987 Κουρτέσης Γεώργιος
20ο 1988 Δανιηλίδης Άρης
21ο 1989 Μουτούσης Κωνσταντίνος
22ο 1990 Τζερμιαδιανός Ανδρέας
23ο 1991 Βουλδής Άγγελος
24ο 1992 Βουλδής Άγγελος
25ο 1993 Τζούμπας Αναστάσιος
26ο 1994 Παπαϊωάννου Ιωάννης
27ο 1995 Παπαϊωάννου Ιωάννης
28ο 1996 Μπανίκας Χριστόδουλος
29ο 1997 Μαστροβασίλης Αθανάσιος
30ο 1998 Αργυρούδης Σταμάτιος
31ο 1999 Μαρκίδης Κωνσταντίνος
32ο 2000 Μαστροβασίλης Δημήτριος
33ο 2001 Μαστροβασίλης Δημήτριος
34ο 2002 Μαστροβασίλης Δημήτριος
35ο 2003 Τσάνας Αθανάσιος
36ο 2004 Κοτρώτσος Βασίλειος
37ο 2005 Κοτρώτσος Βασίλειος
38ο 2006 Παπαδόπουλος Ιωάννης
39ο 2007 Παπαδόπουλος Ιωάννης
40ο 2008 Κανακάρης Γεώργιος
41ο 2009 Κανακάρης Γεώργιος
42ο 2010 Παυλίδης Αναστάσιος
43ο 2011 Μαλικέντζος Σωτήριος