Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ.16)

Α/Α ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ
1ο 1989 Παπαδοπούλου Τριαν. – Μποτωνάκη Μαρία
2ο 1990 Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά
3ο 1991 Φατούρου Ελένη
4ο 1992 Φατούρου Ελένη – Κουβάτσου Μαρία
5ο 1993 Χατζηνικόλα Ελένη
6ο 1994 Κουβάτσου Μαρία
7ο 1995 Κακαρώνη Βασιλική
8ο 1996 Φανουράκη Νίκη
9ο 1997 Παναγιωτοπούλου Λήδα
10ο 1998 Μάκκα Ιουλία
11ο 1999 Μάκκα Ιουλία
12ο 2000 Γράψα Γεωργία
13ο 2001 Παπαδοπούλου Βέρα
14ο 2002 Παπαδοπούλου Βέρα
15ο 2003 Παμπάλου Φωτεινή
16ο 2004 Οικονομοπούλου Μαρία
17ο 2005 Παγανόγλου Αναστασία
18ο 2006 Ντιλούδη Δέσποινα
19ο 2007 Ιορδανίδου Ζωή
20ο 2008 Μανελίδου Μαρία
21ο 2009 Παυλίδου Αικατερίνη
22ο 2010 Ανδρώνη Κωνσταντίνα
23ο 2011 Φράγκου Ελένη
24ο 2012 Αμοιρίδου Δήμητρα