Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ (Κ.14)

Α/Α ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
1ο 1998 Μιχαηλίδης Αναστάσιος
2ο 1999 Κοκκινάκης Μανούσος
3ο 2000 Ζιώγας Πάρης
4ο 2001 Σανδαλάκης Αγγελος
5ο 2002 Φραγκάκης Ευστράτιος
6ο 2003 Αντωνίου Δημήτριος
7ο 2004 Παυλίδης Αναστάσιος
8ο 2005 Παυλίδης Αναστάσιος
9ο 2006 Παυλίδης Αντώνιος
10ο 2007 Καζαντζίδης Ηλίας
11ο 2008 Γαλόπουλος Παναγιώτης
12ο 2009 Καζάκος Εμμανουήλ
13ο 2010 Σταθόπουλος Ιωάννης
14ο 2011 Ναούμ Σπυρίδων
15ο 2012 Λαδόπουλος Δημήτριος