Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Κ.10)

Α/Α ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
1ο 1998 Νικολόπουλος Γεώργιος
2ο 1999 Κυρατζόπουλος Ευθύμιος
3ο 2000 Παναγιωτάκος Νικόλαος
4ο 2001 Σισμάνης Άγγελος
5ο 2002 Χωματίδης Παναγιώτης
6ο 2003 Γαλόπουλος Νικόλαος
7ο 2004 Σκουλάκης Χαράλαμπος
8ο 2005 Καζάκος Εμμανουήλ
9ο 2006 Λιοδάκης Κωνσταντίνος / Σπυρίδων
10ο 2007 Αγνάντης Αλέξανδρος
11ο 2008 Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτιος
12ο 2009 Θεοδώρου Νικόλας
13ο 2010 Ιωαννίδης Ευγένιος
14ο 2011 Αλεξάκης Γεώργιος
15ο 2012 Κατωπόδης Δημήτριος