Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ (ACTIVE)

Α/Α ΕΤΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1ο 1996 Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας
2ο 1997 Σκακιστική Ακαδημία ΠΑΣ ΔΕΗ Μ/Θ
3ο 1998 Σκακιστικός Όμιλος Κατερίνης