Αρχείο Δημοσιεύσεων

Αιτήματα Αθλητών

ΑΘΗΝΑ 29.3.2013 ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

eso1ΑΘΗΝΑ 29.3.2013

Η ΕΣΟ έδωσε στη δημοσιότητα το ενημερωτικό δελτίο της συνεδρίασης του ΔΣ που έγινε στις 23.3.2013.

Για να το διαβάσετε πατήστε εδώ.